Cua Dungeness sống, Cfoods VietnamCua Dungeness sống, Cfoods Vietnam

Cua Dungeness sống

920.000₫/kg
Cua Bắc Âu, Cua Bắc Băng Dương, Cua sống, Cfoods VietnamCua Bắc Âu, Cua Bắc Băng Dương, Cua sống, Cfoods Vietnam

Cua nâu Bắc Âu

850.000₫/kg
Cua hoàng đế, cua Alaska, Cfoods VietnamCua hoàng đế, cua Alaska, Cfoods Vietnam

Cua hoàng đế sống

Từ 2.050.000₫/kg

Sản phẩm đã xem