Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu Baynes Sound sống

Từ 41.000₫/con
Hàu thịt Canada, Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu thịt Canada, Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu thịt Canada

450.000₫/hộp
Cua hoàng đế, cua Alaska, Cfoods VietnamCua hoàng đế, cua Alaska, Cfoods Vietnam

Cua hoàng đế sống

Từ 2.050.000₫/kg
Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu Summer Ice sống

Từ 39.000₫/con
Cá tuyết đen, Gindara, Cfoods VietnamCá tuyết đen, Gindara, Cfoods Vietnam

Cá tuyết Canada (đen)

Từ 990.000₫/kg

Sản phẩm đã xem