Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu Baynes Sound sống

Từ 41.000₫/con
Hàu thịt Canada, Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu thịt Canada, Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu thịt Canada

450.000₫/hộp
Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu Golden Shell sống

Từ 39.000₫/con
Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu Summer Ice sống

Từ 39.000₫/con

Sản phẩm đã xem