Cồi sò điệp, Cfoods VietnamCồi sò điệp, Cfoods Vietnam

Cồi sò điệp Canada

1.590.000₫/kg
Ốc vòi voi Canada, tu hài, Cfoods VietnamỐc vòi voi Canada, tu hài, Cfoods Vietnam

Ốc vòi voi Canada

2.000.000₫/kg
Nhum biển Canada, nhím biển, cầu gai, Cfoods VietnamNhum biển Canada, nhím biển, cầu gai, Cfoods Vietnam

Nhum biển Canada

850.000₫/kg

Sản phẩm đã xem