Cfoods Catering là một trong 3 mảng dịch vụ của Cfoods tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ ăn uống chuyên về hàu Canada và một số hải sản nhập khẩu khác. Cfoods Catering được thành lập với sứ mệnh mang đến sản phẩm-dịch vụ mới lạ cho giới đam mê ẩm thực cũng như sự sáng tạo-mới mẻ cho những buổi tiệc-liên hoan-sinh nhật.

We offer a service complete with a traveling shucking station, oysters, ice, lemons, our signature Cfoods mignonette, and professional Cfoods shuck masters who will thrill you with their knowledge and passion for oysters. Weddings, parties, company events–our oyster traveling bar is a perfect fit for celebrations of all nature and size.