Cfoods

[English version follow]

Cfoods Distributor là mảng phân phối hải sản của Cfoods Co.Ltd (thành viên của CFI, đơn vị nuôi trồng và khai thác hàu tại tỉnh bang British Columbia, Canada). Ngoài hàu, tôm hùm Canada cũng là một trong những sản phẩm nổi bật của chúng tôi tại Việt Nam. Trải qua trên 6 năm kinh nghiệm, Cfoods Distributor dần trở thành chuẩn mực về chất lượng hải sản nhập khẩu từ Mỹ và Canada.

- - -

Cfoods Distributor is a premier supplier of Canadian oysters, hard-shell lobster, dungeness crab, and other imported seafood products here in Vietnam. We have a reputation and commitment of providing our customers with top quality seafood in competitive prices and excellent service.

 

Thông tin liên hệ | Contact info