Cá tuyết đen, Gindara, Cfoods VietnamCá tuyết đen, Gindara, Cfoods Vietnam

Cá tuyết Canada (đen)

Từ 990.000₫/kg
Cồi sò điệp, Cfoods VietnamCồi sò điệp, Cfoods Vietnam

Cồi sò điệp Canada

1.590.000₫/kg
Cua Dungeness sống, Cfoods VietnamCua Dungeness sống, Cfoods Vietnam

Cua Dungeness sống

920.000₫/kg
Cua hoàng đế, cua Alaska, Cfoods VietnamCua hoàng đế, cua Alaska, Cfoods Vietnam

Cua hoàng đế sống

Từ 2.050.000₫/kg
Cua Bắc Âu, Cua Bắc Băng Dương, Cua sống, Cfoods VietnamCua Bắc Âu, Cua Bắc Băng Dương, Cua sống, Cfoods Vietnam

Cua nâu Bắc Âu

850.000₫/kg
Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu Baynes Sound sống

Từ 43.000₫/con
Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu Golden Shell sống

Từ 43.000₫/con
Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu Summer Ice sống

Từ 43.000₫/con
Hàu thịt Canada, Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods VietnamHàu thịt Canada, Hàu Canada, hàu nhập khẩu, hàu sữa, hàu sống, con hàu, Cfoods Vietnam

Hàu thịt Canada

450.000₫/hộp
Nhum biển Canada, nhím biển, cầu gai, Cfoods VietnamNhum biển Canada, nhím biển, cầu gai, Cfoods Vietnam

Nhum biển Canada

850.000₫/kg
Ốc vòi voi Canada, tu hài, Cfoods VietnamỐc vòi voi Canada, tu hài, Cfoods Vietnam

Ốc vòi voi Canada

2.000.000₫/kg

Sản phẩm đã xem